KARTTJENESTER OG TEMAKART

Kjøp av kartprodukter og meglerpakker

E-torg er Eidsvoll kommunes nettbutikk for salg av kart- og eiendomsdata og byggesakstjenester. Her finner du digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel, eiendomsinformasjon og mange andre nyttige produkter.

E-torg - Eidsvoll kommune 

 

Utvalgte produkter fra E-torg:

eNabovarsel Digitale kartdata  Arealplan Ortofoto - Flyfoto 

3D-modell inkl. Basiskart Tiltaksanalyse Eiendomsmeglerpakke 

Andre nettbutikker: Eiendomsmeglerpakke - Ambita

Kommunekart

Kommunekart viser detaljerte kart og flybilder for hele Eidsvoll med mange forksjellige temakartlag å velge mellom i meny til høyre. I meny til venstre finner du måle- og tengeverktøy, ruteplanlegger, terrengprofil-generator. Du finner også lenke til 3D-kart. Ved behov for nærmere veiledning for hvordan bruke kommunekart, se dette hjelpedokumentet.

Kommunekart 

 

Kjøp av situasjonskart

Ved søknad eller melding om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom skal tiltaket tegnes inn på situasjonskart. Det skal også dokumenteres at berørte naboer er varslet, og om søknaden eller meldingen er i samsvar med gjeldende arealplan eller ikke. Til denne dokumentasjonen trenger du følgende: 

Situasjonskart med naboliste

 

Nabovarsel kan kjøpes ferdig utfylt her: 

Nabovarsel (sendes i papirformat, i posten)

eNabovarsel (sendes elektronisk via Altinn)

Planinnsyn 

Planinnsyn viser kommuneplan og alle reguleringsplaner i kommunen. Her vises både gjeldende og utgåtte/opphevede reguleringsplaner samt alle reguleringsplaner under arbeid. 

Planinnsyn

Planarkivet viser opplysninger om planens status i planprosessen, navn på saksbehandler og aktuelle plandokumenter i PDF-format.

Planarkiv 

Temakart - klikk på det aktuelle temakartet du ønsker