Vi er blitt meråpne! Men hva er meråpent?

Ja, hva er meråpent bibliotek? Meråpent bibliotek betyr at du som låner kan få tilgang til bibliotekets lokaler, låne bøker, lese aviser og bruke datamaskinene, selv når biblioteket er ubemannet.

Du som låner kan komme til biblioteket alle dager mellom 07.00 og 23.00. Innlogging skjer via innloggingspanelet som er montert ved inngangen. Dette styrer den automatiske dørlåsen. Innlogging skjer ved bruk av lånekort og PIN-kode – og døren åpnes.

For å få kunne benytte tilbudet må lånekortet ditt oppgraderes til et nøkkelkort. Dette gjøres ved at du som låner skriver under på en juridisk bindende kontrakt med biblioteket, og personalet oppgraderer ditt lånekort.

Det er satt en del krav/regler til deg som bruker av meråpent, overtredelse av disse reglene vil medføre inndratt tilgang til meråpent bibliotek. Alle lovbrudd vil bli politianmeldt.

Krav til brukere av meråpent bibliotek

 1. Låner må ha fylt 18 år og vise legitimasjon for å inngå denne avtalen.
  Kontrakten og bibliotekkortet er personlig og det er kun du som kan bruke kortet som adgangskort.
 2. Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 18 år. For barnas trygghet kan de ikke etterlates alene i biblioteket.
 3. Lokalene vil være kameraovervåket. Opptakene oppbevares i henhold til norsk lov.
 4. Det er ikke tillat å nyte alkohol eller andre rusmidler inne i biblioteket.
 5. Den enkelte låner skal ikke oppføre seg slik at man er til sjenanse for andre.
 6. Låner er ansvarlig for skader på materiell og utstyr som vedkommende utfører og kan bli
 7. erstatningsansvarlig jfr.: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-26
 8. Låner må ha lånekort (app eller fysisk).
 9. Forlat biblioteket i ryddet og god stand.

Publisert: 23.06.2021 14:18:35
Sist endret: 26.01.2023 14:40