• Regnskapsresultatet for 2023

  Les saken »

 • Vi lanserer nye nettsider mandag 4. mars

  Les saken »

 • Eiendomsgebyrer og første faktura i 2024

  Les saken »

 • Vannlekkasje i Sundbyvegen

  Les saken »

 • Skal du søke barnehageplass? Frist er 1. mars

  Hovedopptak med frist 1. mars gjelder plasser for barnehageåret 2024-2025, med oppstart etter 1. august 2024.

  Les saken »

 • Råholt helsestasjon

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie fredag 8. mars

  Forhåndspåmeldingen har startet.

  Les saken »

 • Kunngjøring av eiendomsskattelister 2024

  Eiendomsskattelister 2024

  Les saken »

 • Vanngym i februar og mars

  Les saken »

 • Vinterferien på Råholt Bad

  Les saken »

 • Varesortimentet på Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Søk idrettsstipend eller kulturstipend!

  Søknadsfrist 1. mars

  Les saken »

 • Varsel om vanskelige værforhold mandag

  Meteorologisk institutt (MET) har kommet med oransje farevarsel for is på mandag. Det er ventet mildvær og regn på snø- og islagt vei. Dette kan gi store utfordringer for fremkommelighet.

  Les saken »

 • Ekstraordinær båndtvang i Eidsvoll kommune

  Eidsvoll kommune innfører ekstraordinær båndtvang for hund fra og med 17.1.24. Den ekstraordinære båndtvangen varer til annet vedtak blir fattet eller til ordinær båndtvang inntreffer 1.4.24.

  Les saken »

 • Vanngym på Råholt Bad

  Påmeldingen til gratis prøvetimer er i gang!

  Les saken »

 • Badedisco på Råholt Bad

  Les saken »

 • Fryst vann og vannlekkasjer

  Les saken »

 • Gratis utlån av utstyr til fritidsaktiviteter!

  Velkommen til BUA i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Bli bedre i svømming med personlig trener

  Les saken »

 • Informasjon om fryste vannledninger

  Kommunen mottar i disse dager henvendelser om fryst vann i privat stikkledning eller innendørs. Her kommer noen tips til hva du bør gjøre om vannet blir borte.

  Les saken »

 • Svøm langt

  Les saken »

 • Nye lokaler ved Råholt helsestasjon

  Les saken »

 • Kos deg i badstuen

  Les saken »

 • Info: Nedetid for matrikkelen

  På grunn av nasjonal regionreform blir matrikkelen stengt for oppdatering for alle landets kommuner i 8 virkedager, fra 15. desember 2023 til og med 1. januar 2024. Tilsvarende blir grunnboken stengt for oppdatering fra 29. desember 2023 kl. 20.00 til utløpet av 1. januar 2024.

  Les saken »

 • Pågående prosjekter - Vilberg barnehage

  Les saken »

 • Julens åpningstider

  Les saken »

 • Kommunal tømming av minirenseanlegg

  Les saken »

 • Badedisco fredag 8. desember

  Les saken »

 • Handlingsplan 2024-2027. Budsjett 2024

  Kommunedirektørens grunnlagsdokument og formannskapets innstilling til endring er nå klart.

  Les saken »

 • Dette er Kommunalsjefen for Oppvekst og opplæring

  Eidsvoll kommune har gleden av å kunne meddele at stillingen som Kommunalsjef for Oppvekst og opplæring nå er besatt.

  Les saken »

 • Velkommen til ny Tingvoll 17. mai komité

  Onsdag 22/11-2023 inviterte kultursjef Anita Borrmann Skoglund til møte på Kafe Raus for mulig å kunne danne en gruppe med frivillige som vil arrangere 17.mai på Tingvoll i 2024.

  Les saken »

 • Høring av navnesak - Vormtråkk

  Det er tidligere fattet vedtak om adressenavnet Vormtråkk for turvegen som går fra Eidsvoll stasjon til Minnesundbrua. Med dette har to adresseparseller fått samme adressenavn, og ikke egne unike adressenavn, og dette må endres for bedre adressesøk i navigasjon og ruteplanleggere.

  Les saken »

 • Tusen takk for tilbakemeldingene!

  Les saken »

 • Kos deg i rent badevann, dusj naken!

  Råholt Bad ber deg om hjelp, ta full kroppsvask før bading og badstue.

  Les saken »

 • Velkommen til Vi FRITID i Eidsvoll kommune

  «Vi FRITID» er en digital aktivitetsoversikt som viser alle fritids- og kulturaktivitetene i kommunen, med informasjon på hele 8 forskjellige språk.

  Les saken »

 • Badedisco fredag 10. november

  Les saken »

 • Leie av baner og basseng

  Råholt Bad leier ut både velværebasseng og baner i idrettsbassenget. Søknadsfrist for våren 2024 er onsdag 15. november, og gjelder for perioden 02.01.24-21.06.24.

  Les saken »

 • Egenberedskapsuke

  I perioden 30. oktober til 5. november gjennomføres en landsdekkende kampanje om egenberedskap i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tema i år er «Øve», og målet er at vi alle skal bli bedre rustet til å stå imot kriser.

  Les saken »

 • Dobbeltsporet Venjar-Langset offisielt åpnet

  Mandag 23. oktober var det offisiell åpning av Bane NORs 13,5 km med dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll stasjon-Langset. Det ble høytidelig markert med chartret tog for spesielt inviterte med påfølgende arrangement i Panorama kulturhus i regi av Bane NOR.

  Les saken »

 • BUA i Eidsvoll

  Les saken »

 • Her er FACT teamet for Gardermoregionen

  FACT står for fleksibelt aktivt oppsøkende behandling.

  Les saken »

 • Suksessen med PT i svømming fortsetter

  Det blir mer svømmeopplæring i oktober-desember.

  Les saken »

 • Koronavaksine høsten 2023

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2023 - La barn leve i fred

  Les saken »

 • Si din mening om Råholt Bad!

  Gjesteundersøkelsen gjennomføres i perioden 2.-22. oktober.

  Les saken »

 • Disse er Eidsvolls nye kommunalsjefer

  Eidsvoll kommune har i høst vært i prosess for rekruttering av tre kommunalsjefer for henholdsvis By, plan og samfunn, Helse og mestring og Oppvekst og opplæring. Sentralt for stillingene er å bidra til en mer samordnet og strategisk ledelse både innen eget kommunalområde, og på tvers av kommunalområdene slik at ressursene utnyttes helhetlig til det beste for kommunens innbyggere. Modernisering, endring og bærekraftig drift skal vies stor oppmerksomhet.

  Les saken »

 • Offisiell åpning av «nye» Råholt barneskole

  Fredag 1. september klippet ordfører Hege Svendsen over snoren og markerte med det den offisielle åpningen av den nye delen på Råholt barneskole.

  Les saken »

 • Gratis årskort for 1.-3. klassinger på Råholt Bad

  De som registreres nå får gratis adgang til og med siste skoledag 21. juni 2024.

  Les saken »

 • Ta PT-time i svømming

  Unn deg selv en time eller to med opplæring i september.

  Les saken »

 • Vi sto ham av - Flomstatus 18.08.2023

  Krisestaben i forbindelse med ekstremværet "Hans" er fredag 18. august avviklet. Her er siste status og informasjon om erstatningsordningen til Statens naturskadeordning.

  Les saken »

 • BUA Eidsvoll åpner høsten 2023

  Les saken »

 • Sterk og Stødig

  Kjenner du på endringer i gangfunksjon og er mer engstelig for å gå i trapper, bevege deg i skråninger og ulendt terreng, gå ute på vinterstid eller synes du det er mer strevsomt å gjøre f.eks hagearbeid eller andre praktiske gjøremål enn du tidligere har vært vant til? Da kan sterk og stødig være noe for deg!

  Les saken »

 • Offentlig veiledning til privatpersoner som skal leie ut

  For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, lanserte Direktoratet for byggkvalitet den 12. juni 2023 boligdugnaden.no. Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

  Les saken »

 • Gratis klima- og energirådgivning

  I samarbeid med Viken fylkeskommune og Klima Viken tilbyr Eidsvoll kommune gratis klima- og energirådgivning til boligeiere og boligselskap.

  Les saken »

 • Markering av 8. mai i Eidsvoll

  På frigjøringsdagen mandag 8. mai markerer vi friheten, og hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Siden 1945 har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten 100 forskjellige internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. Siden da har vi feiret frigjøringsdagen hvert år. Vi bruker denne dagen til å glede oss over et fritt og demokratisk Norge og samtidig hylle alle dem – motstandsfolk, krigsseilere og sivilpersoner – som tok opp kampen mot okkupantene.

  Les saken »

 • Fri- og høytidsdager på Råholt Bad i mai og pinse

  Det går raskt mot sommer, men først står flere fri- og høytidsdager for døren.

  Les saken »

 • Norges 5. og 12. raskeste i vannsklie

  Les saken »

 • Til NM i vannsklie!

  Les saken »

 • Nye åpningstider på biblioteket

  Eidsvoll bibliotek har nye åpningstider fra 3.april 2023

  Les saken »

 • Sterk og stødig

  Vi søker frivillige instruktører til oppstart av treningsgrupper for seniorer i Eidsvoll

  Les saken »

 • Åpent informasjonsmøte om forslag til kommunedelplaner for Klima & energi og Naturmangfold

  Les saken »

 • Ny anbefaling for oppfriskningsdose med koronavaksine

  Folkehelseinstituttet anbefaler en ny oppfriskningsdose med vaksine mot covid-19 i april for alle sykehjemsbeboere og alle innbyggere som er eldre enn 75 år.

  Les saken »

 • Møteinnkalling og møteprotokoller fra siste formannskaps- og kommunestyre

  Les saken »

 • Eidsvoll demenskor. – Oppstart tirsdag 18. april.

  Eidsvoll demenskor. – Et kor for personer med demens/kognitive utfordringer, hjemmeboende eller Bosenter. Vi ønsker deg velkommen, gjerne sammen med pårørende/ledsager.

  Les saken »

 • Oppbevaring og tilkobling av privat utstyr i kommunale kummer.

  Les saken »

 • Nye åpningstider ved vaksinestasjonen

  Les saken »

 • Resultater fra NM-kvalik i vannsklie 27. januar

  Les saken »

 • Hjemlevering av middag

  Les saken »

 • Det er aldri feil å feire kjærligheten

  Les saken »

 • Veglys slukkes om natten i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Årsbudsjett og økonomiplan 2023 - 2026

  Kommunestyrets vedtak om budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

  Les saken »

 • Ankesak i forbindelse med slambehandlingsanlegget i Bårlidalen.

  Les saken »

 • Ny leder i Eidsvoll ungdomsråd

  Les saken »

 • Årsbudsjett og økonomiplan 2023 - 2026

  Les saken »

 • Oppdatert om koronavaksinasjon i Eidsvoll

  Les saken »

 • Egenberedskap? Hva er det?

  Les saken »

 • Både langsvømming, hopp, stup og flytebrygge hver helg

  Førjulsgave fra Råholt Bad

  Les saken »

 • Kommunens lærlinger på praksisutplassering i Europa!

  Hafdis Oliveros Einarsdottir er lærling gjennom lærlingeordningen her hos oss i Eidsvoll kommune. De første månedene var hun lærling ved Vilberg helsetun, deretter har hun vært på Frankens omsorgsbolig. Denne høsten har hun lærlingeplass i Århus i Danmark som en del av utdanningsløpet sitt. Dette har hun fått mulighet til gjennom Erasmus+. Hafdis skal være i Århus i tre måneder og er ventet hjem til jul.

  Les saken »

 • Kunsten å mestre livet når hodet halter

  Ergoterapiavdelingen i Eidsvoll kommune har invitert Jan Schwencke til å holde sitt foredrag «Kunsten å mestre livet når hodet halter». Gladbakk aktivitetssenter, Tirsdag 29. november 2022, kl.18.00

  Les saken »

 • Handlingsplan 2023-2026. Årsbudsjett 2023.

  Les saken »

 • Vi minner om oppfriskningsdose til de med underliggende sykdom

  Les saken »

 • Egenberedskapsuka 2022 er i gang

  Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner over hele landet.

  Les saken »

 • Matservering

  Les saken »

 • Vel overstått TV-aksjonen 2022

  Les saken »

 • Pressemelding: Sundbyvegen bru må forsterkes

  Sundbyveien bru på fylkesvei 1590 i Dal i Eidsvoll kommune må forsterkes før den gjenåpnes.

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2022 - Gratulerer til 8. trinn Vilberg ungdomsskole

  Les saken »

 • Markering av Verdensdagen for psykisk helse for ungdom i Eidsvoll

  I anledning Verdensdagen for psykisk helse kommer DNCF lisensiert Coach Ane Melby til ungdomsklubbene på Eidsvoll for å holde foredraget sitt - "Livet og sånt..."

  Les saken »

 • REDIGERT: Pålogging til Min Side

  Les saken »

 • Nye anbefalinger for koronavaksine til befolkningen

  Les saken »

 • Varsel om oppstart av kommuneplanrullering

  Eidsvoll kommune varsler herved at det er igangsatt arbeid med å rullere kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for perioden 2021-2031. Eksisterende arealdel og samfunnsdel planlegges dermed erstattet/oppdatert ved nye planer.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune opprettholder kokevarsel for vannabonnenter i Feiring

  Gjelder vann fra Damtjern vannverk.

  Les saken »

 • Strømstøtte

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte. Frist 7/9 kl 13.00

  Les saken »

 • Offisiell åpning av N A V Eidsvoll Hurdal

  Les saken »

 • Stenging av bruer etter kollapsen av Tretten bru

  Stengningene vil tre i kraft så raskt som mulig i løpet av det neste døgnet.Omkjøring vil bli skiltet og trafikkinformasjon vil bli gitt av Statens vegvesen

  Les saken »

 • Hverdagen er tilbake på Råholt Bad

  Med morgensvøm og kveldsåpent fra mandag 15. august.

  Les saken »

 • Koronavaksine - dose 4. til aldersgruppen over 65

  Les saken »

 • Hva har Grunnløven gjort i ferien?

  Les saken »

 • Innovasjonsprisen for Gardermoregionen

  Les saken »

 • BOA er dessverre utsolgt for ved

  Les saken »

 • Koronavaksine - dose 4 - til aldersgruppen 75+

  Les saken »

 • Ordførers tale til minnemarkeringen i dag

  Ordføreren holder tale ved minnemarkeringen for 22. juli ved Eidsvollsbygningen og Eidsvoll 1814 i dag.

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2022

  Les saken »

 • Fagskolen i Viken til Eidsvoll? Invitasjon til grunneiere og utbyggere i Eidsvoll sentrum.

  Kommuneadministrasjonen skal forberede ny sak til formannskapet den 30. august. Saken må svare ut konkrete spørsmål fra fagskolen, se vedlegg. For å belyse saken best mulig, ber vi om konkrete innspill fra grunneiere/utbyggere til de punktene som fremkommer i vedlegget.

  Les saken »

 • Minnesmarkering 22. juli 2022

  Stille markering ved minnesteinen ved odden mellom Eidsvollsbygningen og Eidsvoll 1814

  Les saken »

 • Nytt om koronavaksine og koronatester

  Les saken »

 • Offentlige nett-tjenester er rammet av hackerangrep!

  Les saken »

 • Sommeren er over oss, endelig for noen, men til bekymring for andre!

  Les saken »

 • Å elske er en menneskerett.

  Les saken »

 • Sommeren på Råholt Bad

  Badet holder åpent hver dag i hele sommer!

  Les saken »

 • Ingen kommunal sommerskole i Eidsvoll 2022

  I fjor sommer (2021) arrangerte Eidsvoll kommune sommerskole for elevene i grunnskolealder. Dette var finansiert av statlige midler. Kommunene har ikke fått midler til sommerskole i 2022

  Les saken »

 • Fv. 181 ny Eidsvoll bru over jernbanen og rehabilitering av Sundbrua

  Viken fylkeskommune er i gang med å rehabilitere Sundbrua over Vorma.

  Les saken »

 • Velværebassenget er åpent!

  Temperaturen er på vei opp.

  Les saken »

 • Mye gjenåpnet, men velværebassenget gjenstår!

  Les saken »

 • Åpningstider ved test- og vaksinestasjonen og koronatelefonen i sommer?

  Vi har åpent gjennom sommeren foruten uke 28 og 29

  Les saken »

 • Smilefjes til kafeen

  Les saken »

 • Eidsivatinget 1000 år

  Velkommen til jubileum!

  Les saken »

 • Stengt velværebasseng

  Les saken »

 • Covid-19 smitte ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • I forbindelse med områderegulering for Råholt sentrum har vi åpne kontordager ved Råholt Amfi

  Områderegulering for Råholt sentrum

  Les saken »

 • Oppdaterte anbefalinger og oversikt over koronatjenester i Eidsvoll

  Hvilke anbefalinger og koronatjenester gjelder i Eidsvoll pr. nå?

  Les saken »

 • Skal du arrangere overnatting i barnehager, skoler, fritidsklubber eller lignende?

  Les saken »

 • Ополчення має свої щорічні навчання

  З понеділка, 25 квітня по середу, 27 квітня (тиждень 17), ополченці проводитимуть свої щорічні навчання в центріміста Eidsvoll

  Les saken »

 • Stengt idrettsbasseng i 4 x 3 timer

  Velværebassenget og badstuer med mer holder åpent som normalt.

  Les saken »

 • Heimevernøvelse i Eidsvoll sentrum

  I uke 17, mandag til onsdag, vil det foregå en Heimevernøvelse i Eidsvoll sentrum.

  Les saken »

 • Assistert selvhjelp og frokostkurs

  Strever du med nyoppståtte psykiske plager, har et ønske om å jobbe med egen tilfriskning da kan frokostkurs eller assistert selvhjelp være noe for deg!

  Les saken »

 • Ny side

  Les saken »

 • Trenger du å snakke med noen?

  Les saken »

 • Vi søker etter lærere til vår innføringsklasse

  Les saken »

 • Trygg Trafikk har godkjent oss som Trafikksikker kommune

  Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar, og arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

  Les saken »

 • Syvende tilskuddsrunde - tiltak for lokalt næringsliv - Covid 19.

  Regjeringen gjennomfører en sjuende tilskuddsrunde til lokale virksomheter som ble rammet av restriksjoner innført for å hindre smitte av covid-19.

  Les saken »

 • Ekstraordinært teams-møte i kommunestyret 31.03.2022 kl. 1800

  Les saken »

 • Mottaksapparat - Eidsvoll - Ukraina - flyktninger

  Vi er langt på veg i forberedelsene av mottaksapparat i kommunen.

  Les saken »

 • Møte i formannskapet 29.03.2022 kl. 1800

  Les saken »

 • Rimeligere inngangsbilletter

  Les saken »

 • Ви приїхали до Eidsvoll з України?

  Les saken »

 • Mandag vil vi oppleve ca. 10 minutters nedetid på våre nettsider

  Les saken »

 • Drop-in til koronavaksine og Korona- og vaksinetelefon

  Les saken »

 • Har du husvære ledig, til rådighet for flyktninger - Ukraina

  Les saken »

 • Vi trenger kontakt med deg som kan snakke ukrainsk?

  Snakker du Ukrainsk og ønsker å hjelpe til?

  Les saken »

 • Flyteelementer på vannet annenhver helg

  Starter lørdag 12. mars.

  Les saken »

 • Kommunestyret sin uttalelse vedrørende krigen i Ukraina

  Les saken »

 • Veteranseier i vannskliekvalifiseringen

  Seks barn og ungdom og fem menn kastet seg inn i vannsklia så vannspruten sto og det ristet høylytt i skliefestene på Råholt Bad fredag kveld.

  Les saken »

 • Møte i kommunestyret 08.03.2022 kl. 1800

  Les saken »

 • Beredskap i kommunene

  Les saken »

 • Regnskapsresultat for 2021

  Kommunen har lagt bak seg nok et år som har vært sterkt preget av pandemien og dets påvirkning på kommunens drift og økonomiske stilling.

  Les saken »

 • Strømstøtte til lag og foreninger

  Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. Søknadsfristen er 15. mars

  Les saken »

 • Kort om koronasituasjonen og våre tilbud videre

  Nye åpningstider for teststasjonen og for utdeling av hurtigtester fra mandag 28. februar 2022

  Les saken »

 • NM-kvalik i vannsklie på Råholt Bad

  Fredag 4. mars kl 18.00 skal det avgjøres hvem som kommer seg raskest ned vannsklia!

  Les saken »

 • Kommunalt viltfond - 2022

  Eidsvoll kommune utlyser herved mulighetene for å kunne søke om midler fra det kommunale viltfondet til vilttiltak i 2022.

  Les saken »

 • Status Livsgledehjem - fortsatt

  Les saken »

 • Koronasituasjonen pr. 15. februar 2022

  Les saken »

 • Problemet med sentralbordet er nå rettet

  Sentralbordet er nå oppe igjen, og du får tak i oss på vanlig måte. Vi beklager ulempene.

  Les saken »

 • Sentralbordet til kommune er nede for øyeblikket

  Vi har problemer med sentralbordet inn til kommune i dag

  Les saken »

 • Kunngjøring av eiendomsskattelister 2022

  Les saken »

 • Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot korona

  Endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022

  Les saken »

 • Vaksinestikk nr. 50.000 ved vaksinestasjonen ble satt i dag!

  Les saken »

 • Utdeling av selvtester er godt i gang

  Les saken »

 • Koronatelefon - nye åpningstider

  Les saken »

 • Regjeringen fjerner flere koronatiltak - beholder noen

  Sammen må vi likevel sørge for at ikke for mange blir syke samtidig og vi må sammen sikre at kritiske samfunnfuksjoner ikke kneler.

  Les saken »

 • Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

  Les saken »

 • Smittesituasjonen ved Vilberg helsetun – besøksstans ved tre avdelinger

  Les saken »

 • Fra onsdag denne uken er det mulig å hente hurtigtester igjen

  Les saken »

 • Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET) Agder, Telemark og Buskerud og Akershus, Oppland og Hedmark

  Les saken »

 • Har du kanskje litt sprøyteskrekk?

  Les saken »

 • Sjette tildelingsrunde for næringsliv som er rammet av restriksjoner

  Regjeringen har besluttet å gjennomføre en sjette tilskuddsrunde til lokale virksomheter som er blitt rammet av restriksjoner innført for å hindre videre smitte av covid-19. Eidsvoll kommune har mottatt 1,269 mill. fra staten som skal fordeles ut til lokale virksomheter som sliter økonomisk i forbindelse med covid-19 situasjonen. Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Departementet har laget et søknadsskjema for ordningen, som sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid-19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte.

  Les saken »

 • Kommunen har fått forhåndstiltredelse på Tynsåk

  Les saken »

 • Fleksibel fakturering av kommunale eiendomsavgifter

  Eidsvoll kommune tilbyr nå fleksibel fakturering av kommunale eiendomsavgifter.

  Les saken »

 • Drop-in på vaksinestasjonen!

  Les saken »

 • Mer tid til hopp og stup i helger

  Starter lørdag 29. januar kl 12.00.

  Les saken »

 • Positiv hjemmetest trenger ikke bekreftes med PCR for alle

  Les saken »

 • Nye anbefalinger - Covid-19 vaksinasjon til barne-, ungdoms- og videregående skole

  Fredag 14. januar kom det nye anbefalinger til Covid-19 vaksineringen - denne erstatter tidligere informasjon

  Les saken »

 • Hva gjør jeg om jeg får påvist Covid-19?

  Les saken »

 • Assistert selvhjelp

  Strever du med nyoppståtte psykiske plager, har et ønske om å jobbe med egen tilfriskning og har tilgang på PC, nettbrett eller mobil? Da kan Assistert selvhjelp være noe for deg!

  Les saken »

 • Svært kraftig vind - oransje farevarsel kan føre til strømbrudd

  Les saken »

 • Råholt Bad gjenåpner

  Fredag 14. januar kl 14.00.

  Les saken »

 • Oppdatert: Covid-19 vaksinasjon til barne-, ungdoms- og videregående skole.

  Les saken »

 • OPPDATERT: Regjeringen letter på de nasjonale tiltakene

  Les saken »

 • Drop-in for vaksinering mot Covid-19

  Les saken »

 • Fond til støtte for skolereiser til Eidsvollsbygningen

  Planlegger din klasse å besøke Eidsvollsbygningen i 2022?

  Les saken »

 • Godt nytt år!

  Nytt år på Friskliv- og mestringssenteret

  Les saken »

 • Vaksine en, to eller tre?

  Ønsker du å bestille koronavaksine? Det er ikke for seint å bestille verken til første, andre eller tredje dose. Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona. Det tilbys også vaksine til alle over 12 år. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet.Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

  Les saken »

 • 5. tilskuddsrunde til lokalt næringsliv i Eidsvoll

  Les saken »

 • Vil du ha boosterdose? Det er god kapasitet ved vaksinestasjonen

  Les saken »

 • Innkalling til vaksine for nye årskull født 1977 - 1983

  Les saken »

 • Vaksinetelefonen er åpen i romjula

  Les saken »

 • BlimE-dansen 2021

  Felles danseopplevelse i Bønsmoen barnehage.

  Les saken »

 • En hilsen fra ordfører med ønske om en god jul og et godt nytt år, til oss alle!

  Les saken »

 • Utdeling av selvtester gjøres kun til prioriterte grupper

  Les saken »

 • Fremdrift vaksinering boosterdose

  Les saken »

 • Overgang til heldigital undervisning i grunnskolen - grunnet koronasituasjonen

  Les saken »

 • Vi gjenåpner den lokale koronatelefon for Eidsvoll og Hurdal

  I anledning at det pr. d.d. er stort trykk på den nasjonale koronatelefonen har sentrale myndigheter bedt kommunene gjenåpne de lokale korona-informasjonstelefonene

  Les saken »

 • Stengt folkebad på Råholt Bad

  Kun begrenset drift fra onsdag 15. desember.

  Les saken »

 • Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

  – Smitten i Norge øker kraftig, og vi har nå fått ny kunnskap om omikron-varianten og hvor raskt den kan spre seg. Vi er inne i en mer alvorlig situasjon, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen mandag kveld.

  Les saken »

 • Alle over 45 år og de med underliggende sykdom mellom 18-64 år skal nå få tilbud om boosterdose

  Etter at alle over 65 år nå har fått tilbud om oppfriskningsdose, vil alle over 45 år, personer over 18 år med alvorlig underliggende sykdommer få tilbud.

  Les saken »

 • Husflidskonkurranse

  I anledning 1000 årsjubileet for Eidsivatinger inviteres det til en stor husflidskonkurranse.

  Les saken »

 • Smittevern på Råholt Bad

  Normal drift med noen tiltak.

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak gjeldende fra natt til torsdag 9. desember 2021

  Les saken »

 • Bruk av smittesporingteamets telefon

  Smittesporingsteamets telefon skal benyttes for å melde fra om positiv hurtigtest eller for innbyggere som trenger råd når man er i isolasjon med påvist Covid-19

  Les saken »

 • Beholdningen av hurtigtester minker

  Les saken »

 • Juleavslutninger og arrangementer i skoler og barnehager

  Les saken »

 • Normal drift på Råholt Bad

  Les saken »

 • Regionale smitteverntiltak innføres og gjelder fra natt til 3. desember

  Les saken »

 • Oppfriskningsdose til deg på 65 år eller eldre

  I Eidsvoll har alle i alderen 65+ fått tilbud om å booke time til oppfriskningsdose!

  Les saken »

 • Regjeringen innfører flere nye tiltak gjeldende fra 1. desember

  Det aller viktigste er at folk over 65 år får en oppfriskningsdose så fort som mulig og at folk tar imot de dosene de får tilbud om.

  Les saken »

 • Nyoppståtte luftveissinfeksjoner?

  Folkehelseinstituttet har oppdatert sitt flytskjemaet og som du ser er rglene er litt forskjellige for voksne og ungdom enn de er for barn 0-12 år.

  Les saken »

 • Koronasmitte hos ansatt ved Pålsejordet omsorgsboliger

  Les saken »

 • Handlingsplan 2022 - 2025, Budsjett 2022

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om smitte ved idrettslinja

  Les saken »

 • Koronasmitte hos ansatt ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Drømmestipendet 2021

  Les saken »

 • To positive PCR-tester hos elever ved Eidsvoll videregående skole - idrettsfag

  Les saken »

 • Etablering av nye vannledninger ved Lysdammen

  Les saken »

 • Smitte hos én elev ved Råholt skole

  Les saken »

 • Frokostkurs Psykisk helse

  Kjenner du deg mer nedstemt, engstelig, sover dårligere eller har vansker i nære relasjoner?

  Les saken »

 • Oppdatert oversikt over smitte ved skoler i Eidsvoll

  Les saken »

 • Folkehelseundersøkelse! Hvordan har du det? Hvordan trives du i kommunen din?

  Hvordan har du det? Og hvordan trives du der du bor? Eidsvoll kommune er blant de 51 kommunen i  Viken som nå skal foreta en folkehelseundersøkelse, der hele 250 000 innbyggere blir invitert til å svare. Dette er en av Norges største folkehelseundersøkelser. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen, dersom du mottar ePost eller SMS med invitasjon.

  Les saken »

 • Kommuneoverlegene i Gardermoregionen oppfordrer: Pandemien er ikke over – vi må skjerpe oss

  Pandemien er ikke over, og nå må vi alle bli flinkere på smittevern for å beskytte oss selv og hverandre fra smitte, og helsesektoren vår fra overbelastning. Kommuneoverlegene i Gardermoregionen går ut med felles smittevernråd til innbyggere i kommunene. Blant annet oppfordres det til å bruke munnbind i situasjoner hvor det er vanskelig å holde en meter avstand, og å vurdere reduksjon i antallet nærkontakter.

  Les saken »

 • Handlingsplan 2022 -2025 Budsjett 2022

  Les saken »

 • Invitasjon til oppfriskningsdose for aldersgruppen 65-69 år blir sendt ut i dag

  Invitasjon til å bestille oppfriskningsdose, aldersgruppa 65-69 år

  Les saken »

 • Informasjon omkring den økende smitten

  Les saken »

 • Invitasjon til oppfriskningsdose for aldersgruppen 70-74 år blir sendt ut i dag

  Invitasjon til å bestille oppfriskningsdose, aldersgruppa 70-74 år

  Les saken »

 • Restbeløp etter 3. tildelingsrunde Covid-19

  Formannskapet besluttet 26.10.2021 i sak 21/118 at restbeløpet (med fratrekk av administrasjonsutgifter) på kr 1 596 143 etter tildelingsrunde 3 - statlig tilskudd, skal lyses ut på nytt med de samme kriteriene for tildeling som ved forrige runde, i tillegg kan enkeltpersonforetak uten ansatte søke. Frist for å søke midler er 14. november 2021.

  Les saken »

 • Informasjon rundt utbruddene ved Bønsmoen og Vilberg skole

  Les saken »

 • Stengte dusjer pga flislegging

  Gjelder herregarderoben 1.-5. november.

  Les saken »

 • Kulturnatt

  Kulturnatt. Se stemningsfilm fra lysvandring i hulveien.

  Les saken »

 • 50-års jubileum Eidsvoll Kulturskole

  Les saken »

 • Smitteutbrudd ved Bønsmoen skole, 7. trinn.

  Les saken »

 • Det blir i dag sendt ut invitasjon til vaksinedose 3, for aldersgruppa 75 - 79 år

  Les saken »

 • Ordfører John-Erik Vika utnevnt som statssekretær

  Kongen i Statsråd har utnevnt John-Erik Vika som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

  Les saken »

 • Tilbud om energirådgivning til kommunens boligeiere frem til 15. desember 2021

  Les energirådgiver Stian Fjeld sine råd som kan kutte strømregningen.

  Les saken »

 • Korona-vaksinering av 12-åringer fremover

  Les saken »

 • TV-aksjonen søndag 24.10.2021

  Les saken »

 • Det blir i dag sendt ut invitasjon til vaksinedose 3, for aldersgruppa 85+

  Les saken »

 • Dusj naken!

  Råholt Bad og Badelandene.no har stort fokus på hygiene og renhold. Hver høst kjøres «Dusj naken»-kampanjen som peker på viktigheten av å ta full kroppsvask med såpe før bading.

  Les saken »

 • Årets influensavaksine og nytt om koronavaksine.

  Les saken »

 • Det er de siste dagene registrert smitte ved 10. trinn på Vilberg ungdomsskole (VUSK).

  Les saken »

 • Vaksinasjonsdugnaden

  Vi er stolte av at Eidsvoll har hatt så god oppslutning om vaksineringen og mener det i stor grad kan tilskrives denne flotte gjengen som har stått for arbeidet i Badet.

  Les saken »

 • Tur til Trøllkjerka

  Friskliv- og mestringssenteret markerer "VI KAN" festivalen med tur til Trøllkjerka fredag 15 oktober

  Les saken »

 • Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap, fra lørdag 25. september klokken 16.00

  Les saken »

 • Vaksinedose 3 til personer med alvorlig immunsvikt

  Les saken »

 • Det innføres nedjustert TISK (test-isolering-smittesporing-karantene) fra og med mandag 27. september

  Les saken »

 • Kurshøsten på Friskliv- og mestringssenteret

  I løpet av høsten 2021 planlegger vi å ha tre mestringskurs, alle med fokus på psykisk helse.

  Les saken »

 • Godkjenning av stortings- og sametingsvalget 2021

  Les saken »

 • Det er registrert positivt koronatest hos én ansatt i tredje trinn på Dal skole

  Les saken »

 • 3. vaksinedose til personer med alvorlig immunsvikt - i Eidsvoll kommune

  Les saken »

 • Vaksineinformasjon til foresatte for 12-15-åringer

  Les saken »

 • Valgresultater for Stortings- og sametingsvalget 2021

  Les saken »

 • Redigert 12. september: Positive koronatester ved Feiring videregående skole, Rambukk, Ås skole og hurtigtester ved Eidsvoll Verk skole

  Les saken »

 • Positivt koronatest hos én elev i første trinn på Bønsmoen skole

  Les saken »

 • Tenker du å avlegge stemme ved Eidsvoll Verk stemmekrets på valgdagene?

  Stemmelokalene til Eidsvoll Verk krets er flytte til Eidsvoll 1814 og Wergelands Hus

  Les saken »

 • Registrert positiv test hos et barn i Vilberg barnehage

  Les saken »

 • Stortings- og sametingsvalg 2021 i Eidsvoll kommune - tilrettelegging på grunn av Covid-19

  Les saken »

 • Registrert smitte hos én elev ved Bønsmoen skole 6. trinn

  Les saken »

 • En spiller på ETF G11/12 har testet positivt på Covid-19 (hurtigtest)

  Les saken »

 • Registrert smitte hos én elev i åttende trinn ved RUSK

  Les saken »

 • Vaksineinformasjon - 12-15 åringer

  Les saken »

 • Smitte hos elev ved Råholt skole

  Les saken »

 • Tilskuddsordning til lokalt næringsliv - 3. tildeling!

  Tilskuddsordning runde 3 er klar. Søknadsfrist 27.09.2021!

  Les saken »

 • Valgdirektoratet sender i dag ut sms til alle stemmeberettige

  Les saken »

 • Det er i dag avdekket smitte hos en motspiller av EIF G15

  Les saken »

 • Vaksinering av 16-17-åringer

  Les saken »

 • Påvist Covid-19 hos en ansatt i Læringsverkstedet Folkeparken barnehage

  Les saken »

 • Covid-19-smitte påvist hos en spiller på Eidsvoll Turn fotball, J17

  Les saken »

 • Det ble lørdag påvist Covid-19-smitte hos en trener i Eidsvoll Turn og Gymnastikk

  Les saken »

 • Det er avdekket smitte hos en innbygger som har vært innom to treningssentre.

  Les saken »

 • En person som har trent med Eidsvoll 1814`s har testet i går positivt på korona

  Les saken »

 • Septiktømming på Vilberg og Frilseth (rode 6)

  Septiktømming på Vilberg og Frilseth (rode 6) starter opp i uke 35 og vil foregå i 3 uker framover. Det er septiktanker med tømmefrekvens årlig og annethvert år som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Fremskynde vaksinedose to

  Les saken »

 • Tre dager med morgensvøm

  Mandag, onsdag og fredag kl 06.30-08.30!

  Les saken »

 • Det er registrert tre positive prøvesvar på barn i Råholtbråtan barnehage

  Les saken »

 • Flere badevakter søkes

  Bli timelønnet tilkallingsvikar på Råholt Bad!

  Les saken »

 • En ansatt ved Sundet legesenter er smittet med korona

  Les saken »

 • Visste du at du kan forhåndsstemme fra i dag av?

  Les saken »

 • Smitte hos en ansatt i Råholtbråtan barnehage

  Les saken »

 • Smitte hos en ansatt i en av våre omsorgsboliger

  Les saken »

 • Nå kommer valgkortet!

  Selve valgdagen er 13. september! I Eidsvoll har vi to valgdager, slik at du kan velge å avgi din stemme søndag 12. eller mandag 13. september.

  Les saken »

 • Siste hele uke med hinderløype på vannet

  Flyteelementer til glede og moro for små og store legges ut hver dag t.o.m. uke 32.

  Les saken »

 • Smitte hos èn ansatt ved Villa Skaar, Bøn.

  Les saken »

 • En av gårsdagens smittede arbeider som bussjåfør

  Les saken »

 • Informasjon om vaksinering med andre dose i Eidsvoll

  Les saken »

 • Smitte hos en ansatt i en omsorgsbolig

  Les saken »

 • Det gjøres justeringer i trinn 3 av gjenåpningsplanen

  Les saken »

 • Smitte i publikum ved Feiringspillet!

  Jernverkshelga ble åpnet fredag kveld den 30. juli, med ny-premiere av skuespillet «Menn av malm, jenter av jern».

  Les saken »

 • Smittesporing har ført oss innom Råholt Bad - fredag 23. juli

  Les saken »

 • Badegjest med korona på Råholt

  Var på badet fredag 23. juli kl 12.30-15.30.

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli

  - vi glemmer aldri!

  Les saken »

 • Hinderløypa er på vannet

  Flytelementer til moro for små og store.

  Les saken »

 • Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn

  For å kunne avgi stemme ved høstens stortingsvalg må du være innført i manntallet. Du kan selv sjekke at du står i manntallet ved å møte opp i innbyggertorget i rådhuset eller på biblioteket. Her ligger manntallet til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Det er i dag avdekket smitte hos en ansatt ved Læringsverkstedet Dal barnehage.

  Les saken »

 • En smittet innbygger har vært på Coop Extra på Eidsvoll Amfi torsdag 8. juli kl. 21.15.

  Les saken »

 • Munter Sport & Gastro Bar har hatt besøk av en gjest som var smittet med koronaviruset.

  Situasjonen tas veldig alvorlig og må håndteres deretter hos alle parter.

  Les saken »

 • EIF sommerskole - håndball - en deltager har testet positivt på korona

  Les saken »

 • Vaksinering mot koronaviruset i Eidsvoll

  Les saken »

 • Det meldes om to nye smittede tilknyttet Hydranten, samt én utenom

  Les saken »

 • Livetall for Råholt Bad

  Hvor mange er det i badet nå?

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2021

  Vannvegen mellom Mjøsa, Vorma, Glomma åpnes i dag, 1. juli

  Les saken »

 • En deltager til som testet positivt på korona i går, har vært innom Trento - gruppetime Zumba

  Les saken »

 • En deltager ved en gruppetime på Trento, testet i dag positivt på korona

  Les saken »

 • Vaksinestatus dose 1

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går i dag til resten av gruppe 11 + resten av 18-års kullet

  Les saken »

 • Nye koronamidler å søke om!

  Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter.

  Les saken »

 • Meråpent bibliotek

  Eidsvoll bibliotek er et meråpent bibliotek - kom innom biblioteket for å få tilgang!

  Les saken »

 • Opphevelse av besøksrestriksjoner ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Vaksinestatus pr. uke 25

  Les saken »

 • Nasjonal gjenåpningsplan trinn 3

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går i dag til resten av gruppe 10, i tillegg starter vi i gruppe 11

  Les saken »

 • Koronavaksine satt i utlandet kan etterregistreres i Norge

  Innbyggere i Eidsvoll som har tatt godkjent koronavaksine i utlandet kan etter-registrere denne i Norge. Dette gjelder for innbyggere med norsk fødselsnummer eller D-nummer som har fått vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

  Les saken »

 • Oppfordring til Eidsvollrussen!

  Deltok du eller rullet du med russen på parkeringsplass ved McDonald's Gardermoen natt til fredag 11. juni og/eller natt til søndag 13. juni?

  Les saken »

 • Det ble torsdag morgen avdekket smitte hos èn elev ved Eidsvoll videregående skole

  Les saken »

 • Ny informasjon angående intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinen

  Les saken »

 • Sommer på Råholt Bad

  Åpent hver dag i hele ferien!

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon til resten av prioriteringsgruppe 9 og starter i tillegg med gruppe 10

  Vi fortsetter i dag og tirsdag med resten av prioriteringsgruppe 9 (alder 45-54 år) og starter også med gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år)

  Les saken »

 • Endring i intervall på vaksinedose 1 og 2

  Les saken »

 • Regjeringen har varslet nytt intervall mellom vaksinedosene!

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 9 står i dag for tur

  Les saken »

 • Endringsforskrift - endring i innreisekarantene for beskyttede og barn under 12 år

  - endringene gjøres gjeldende fra og med kl. 15.00 i dag, 4. juni 2021

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 8, nye invitasjoner - nye alderstrinn

  I dag, tirsdag 1. juni, vil de som er født 1963, -64, -65, og -66 få sms med invitasjon.

  Les saken »

 • Det ble før helgen avdekket smitte hos en ansatt ved Ås skole

  Les saken »

 • Det ble avdekket en smittet hvor smittesporingen fører innom Trento

  Les saken »

 • Det er registrert smitte hos en person som har vært på korpsøvelse

  Les saken »

 • En viktig melding og gledelig nyhet vedrørende karantenetiltaket for G16 ETF og EIF

  Les saken »

 • Det økende behovet for testing av store grupper i befolkningen gjør at det kan bli litt ventetid på testtime.

  Les saken »

 • Det er torsdag kveld avdekket mulig smitte hos en ETF-G16-spiller

  Les saken »

 • Telefontrøbbel

  Les saken »

 • Trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen trådte ikraft fra i dag, torsdag 27. mai

  Videre i trinn to av gjenåpningsplanen gjøres det en del andre lettelser, f. eks. antall personer på arrangementer, i idretts- og fritidsaktiviteter samt rundt sosial kontakt blant flere andre lettelser.

  Les saken »

 • Var du på Munter Bar på Quiz torsdag 20. mai?

  Det ble avdekket ytterligere et smittetilfelle onsdag kveld og smittesporingen rundt dette fører oss blant annet innom Munter Bar på Råholt.

  Les saken »

 • Det er registrert smitte hos èn ansatt på Ås skole og én elev på Bønsmoen skole

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 8, nye alderstrinn - nye invitasjoner til vaksine

  Les saken »

 • Har du vært på Råholt Bad og brukt fasilitetene i svømmehallen 18. mai etter klokken 17.00?

  Smittesporingen på en registrert smittet innbygger fører oss innom Råholt Bad. Det settes ingen i karantene men vi anbefaler å ha lav terskel for å teste seg

  Les saken »

 • Det er registrert smitte hos én elev på Råholt skole og én elev på Råholt ungdomsskole

  Smittesporingsteamet kontakter de berørte pr telefon, det opplyses da om testtidspunkt.

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 8 - nytt alderstrinn får invitasjon i dag

  Les saken »

 • Yoga og avspenning starter igjen

  Yoga og avspenning er i gang inne i treningssalen igjen

  Les saken »

 • Feil i søknadsskjema for redusert foreldrebetaling barnehage

  Feil i søknadsskjema for redusert foreldrebetaling barnehage

  Les saken »

 • Det ble mandag morgen, 17. mai, avdekket smitte hos tre nye elever ved Eidsvoll VGS.

  Les saken »

 • Det er registrert en smittet ved Eidsvoll videregående skole

  Les saken »

 • Ytterligere èn testet positivt da nærkontaktene ved RUSK ble testet

  Les saken »

 • Prioriteringsgruppe 8 står for tur til å få vaksineinvitasjon

  Les saken »

 • Invitasjon til digitalt lunsjmøte om smarte klima- og energitiltak i din bolig

  Møtet avholdes på nett tirsdag 11. mai 2021 kl. 11.00-12.00. Se vedlagte invitasjon

  Les saken »

 • Tilskudd til virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går i dag ut til prioriteringsgruppe 7 (18-44 år med underliggende sykdom)

  Timene er åpne kun for den som mottar personlig invitasjon, så du trenger ikke gjøre noe før du mottar sms eller epost, i tillegg skal du bruke lenken som ligger i sms'en for å bestille.

  Les saken »

 • Testingen av barna i Folkeparken Dal barnehage lørdag registrerte ytterligere ett barn smittet

  Les saken »

 • Det ble fredag kveld avdekket smitte ved RUSK og ved Folkeparken Dal barnehage

  Les saken »

 • Regionale tiltak avvikles for Eidsvoll fra og med mandag 3. mai 2021

  Les saken »

 • Formannskapet vedtok videreføring av Lokal forskrift frem til 20. mai 2021

  Med bakgrunn i administrasjonens saksfremlegg, ønsker fra næringslivet om at det skal være "åpent, men strengt", samt et ønske om å unngå nye smitteoppblomstringer med ny nedstengning ble det fremmet forslag fra politikerne om å gå for alternativet i saken: Det ønskes at forskriften videreføres uendret frem til og med 20.05.2021

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går i dag ut til prioriteringsgruppe 6 (45-54 med underliggende sykdommer)

  Timene er åpne kun for den som mottar personlig invitasjon, så du trenger ikke gjøre noe før du mottar sms eller epost, i tillegg skal du bruke lenken som ligger i sms'en for å bestille.

  Les saken »

 • Det er snart klart for å invitere prioriteringsgruppe 6 til å booke vaksinetime

  Så, er du i alderen 45-54 år, og har underliggende sykdommer, kan du forvente en invitasjon pr. sms eller epost over helgen.

  Les saken »

 • Det innføres gult driftsnivå på skoler og barnehager i Eidsvoll

  Les saken »

 • Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken, tiltaksnivå B

  Les saken »

 • Vaksineinvitasjon går nå ut til prioriteringsgruppe 5 (55-64 med underliggende sykdommer)

  Les saken »

 • Vaksine-sms gikk i går ut til ny gruppe - 65 år.

  Les saken »

 • Trenger du koronatest? Usikker på symptomer? Nærkontakt? Vi utvider åpningstidene ved teststasjonen!

  Les saken »

 • Nasjonale myndigheter har gjort noen endringer i §5A i Covid-19 forskriften

  Les saken »

 • Videreføring av rødt nivå på skoler og barnehager i Eidsvoll, uke 16 og 17

  Les saken »

 • Det er avdekket smitte hos to personer som medfører karantenetiltak ved Stensby barnehage

  Les saken »

 • Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

  Dette er en kampanje som retter seg mot boligeiere og pågår fra 19. april og frem til 15. desember 2021.

  Les saken »

 • Er du 66, 67 eller 68 år? Da vil du få vaksine-sms (e-post) i løpet av dagen

  Les saken »

 • Det kom lørdag ettermiddag ytterligere en positiv koronatest av en elev til ved Råholt ungdomsskole

  Les saken »

 • Det ble lørdag formiddag avdekket smitte hos en elev ved RUSK

  Smittesporingsteamet har vært ikontakt med de berørte og alle har fått beskjed om testing inn og ut av karantene. Vi oppfordrer alle til å lese karanteneregler

  Les saken »

 • Nasjonale myndigheter viderefører tiltaksnivå etter § 5A - regulert i covid-19-forskriften for Eidsvoll

  Les saken »

 • Har du eller en av dine nærmeste fått sms om Covid-19-vaksine?

  - Det er veldig stor pågang på vaksinetelefonen og veldig mange kommer ikke igjennom!

  Les saken »

 • Ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Formannskapet vedtok 6. april å videreføre den lokale Covid-19 forskriften

  Den lokale forskriften trer i kraft straks, og gjelder frem til og med 27. april 2021.

  Les saken »

 • Det blir i dag sendt ut sms og epost til ny aldersgruppe i prioriteringsgruppe 4, alder 69-72

  Les saken »

 • Kriseledelsen har beslutta og videreføre rødt nivå

  Gjelder for de to neste ukene, uke 14 og uke 15.

  Les saken »

 • Tre barn, to ved barnehage og ett ved skole fikk påvist Covid-19 i går

  Les saken »

 • Det blir i dag sendt ut sms til første pulje i prioriteringsgruppe 4

  Første pulje innenfor prioriteringsgruppe 4 er de som tilhører alder 73-74 år + noen personer mellom 18- og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

  Les saken »

 • Det er lørdag avdekket smitte hos en elev på 3. trinn ved Råholt skole

  Les saken »

 • Status Covid-19-vaksinering Eidsvoll

  Les saken »

 • En kort oppsummering fra smittesituasjonen ved tre av skolene i Eidsvoll

  Les saken »

 • Det ble tirsdag ettermiddag avdekket smitte hos en elev ved 1. trinn på Råholt skole

  Les saken »

 • Økte analysetider på Covid-19-tester ved sykehusene

  Les saken »

 • To elever ved Ås skole fått påvist smitte med Covid-19

  Les saken »

 • Smitte avdekket hos èn elev ved Råholt ungdomsskole (RUSK)

  Les saken »

 • Hvorfor kan ikke kommunen bare stenge alle skoler og barnehager i Eidsvoll?

  Det er mange som, forståelig nok, er bekymret for koronasmitte i barnehager og skoler i Eidsvoll, og flere lurer på hvorfor kommunen ikke bare stenger skoler og barnehager.

  Les saken »

 • Nå åpner søknadsportalen for eventbransjen

  Les saken »

 • Det ble søndag formiddag påvist smitte hos tre elever ved Råholt ungdomsskole.

  Les saken »

 • Innføring av digital hjemmeundervisning for Råholt skole og rødt nivå for alle skoler og barnehager i Eidsvoll kommune

  Les saken »

 • Påskeinformasjon - postes senere

  Les saken »

 • Det ble torsdag kveld påvist smitte hos en elev i 2. trinn på Råholt skole

  Husstandsmedlemmer til personer i karantene skal i henhold til gjeldende råd fra FHI settes i ventekarantene til prøvesvaret er mottatt.

  Les saken »

 • Besøk ved Vilberg helsetun

  I lys av nye strengere tiltak i Viken-området har det vært vurdert om det bør gjøres endringer i besøksadgangen ved Vilberg helsetun.

  Les saken »

 • Treningsgrupper ute og KIB-kurs er i gang igjen

  Vi starter med gruppetilbud igjen

  Les saken »

 • Kommunalt viltfond - 2021

  Eidsvoll kommune utlyser herved mulighetene for å kunne søke om midler fra det kommunale viltfondet til vilttiltak i 2021.

  Les saken »

 • Grunnskole og barnehager fortsetter på gult nivå etter en vurdering av lokal smittesituasjon i Eidsvoll

  Les saken »

 • Stengte gruppetilbud

  Friskliv- og mestringssenteret stenger alle gruppetilbud

  Les saken »

 • Nasjonale myndigheter innfører nå det strengeste tiltaksnivået, gjeldende fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars

  Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut den 11. april.

  Les saken »

 • Smitte hos elev ved Eidsvoll videregående skole

  Eleven bor ikke i Eidsvoll kommune og vil bli fulgt opp i egen hjemkommune.

  Les saken »

 • Det er avdekket smitte hos en ansatt ved Dal skole, fredag ettermiddag

  I dette tilfellet betyr det dessverre omfattende karantenetiltak. Alle berørte får egen beskjed - Smittesporingsteamet vil ta kontakt i løpet av fredag eller lørdag, det er mange å ringe så vennligst vær tålmodig.

  Les saken »

 • Stans i AstraZeneca - vaksineringen

  Folkehelseinstituttet melder om at vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause!

  Les saken »

 • Smitte avdekket hos en ansatt ved Ankertunet barnehage

  Les saken »

 • Det er bekreftet en smittet ved korttidsavdelingen ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Aktivitetstilbud på Friskliv- og mestringssenteret

  Vi har for tiden begrenset tilbud på Friskliv- og mestringssenteret

  Les saken »

 • Testene som ble gjort av elevene ved Vilberg skole mandag avdekket fire nye smittede

  Les saken »

 • Kommunestyret har i dag vedtatt å innskjerpe den lokale smittevernforskriften for Eidsvoll

  Med bakgrunn i det høye smittetrykket og en foreløpig uoversiktlig situasjon èn av nabokommunene, økende smitte i andre nabokommuner og noen av kommunene på Nedre Romerike, har kommunestyret i dag vedtatt tiltak som hindrer mobilitet på tvers av kommunegrenser fra kommuner med høyt smittetrykk. Det er igjen økende bekymring for hva både økt smitte og innskjerpede lokale forskrifter i våre nabokommuner kan gi av konsekvenser for Eidsvoll.

  Les saken »

 • Det er fortsatt alvor!

  Det er økende smitteutbredelse i vår region og Eidsvoll kommune følger situasjonen nøye. Nye nasjonale tiltak skal kunngjøres fra regjeringen på tirsdag. Dersom det blir behov for nye lokale tiltak så vil informasjon sendes ut til innbyggerne.

  Les saken »

 • Smitte ved Vilberg barneskole

  De som settes i karantene skal testes både mandag og fredag ved teststasjonen i Badet kulturtun.

  Les saken »

 • Oppdatert: Informasjon rundt smittetilfellene siste døgn

  Les saken »

 • Informasjonsvideo fra vaksinestasjonen

  Velkommen til oss når det er din tur!

  Les saken »

 • Gjennomføring av arrangementer - med tanke på smittevernreglene

  Les saken »

 • Formannskapet har i dag vedtatt å videreføre den lokale Covid-19 forskriften

  Det er en rolig smittesituasjon i Eidsvoll nå men den senere tid har imidlertid vist at lokale og regionale utbrudd lett kan oppstå knyttet til mutert virus. Dersom smittesituasjonen fortsetter slik den er nå, varsles det allerede nå at det ikke vil bli foreslått ytterligere forlengelser etter 7. april.

  Les saken »

 • Informasjon rundt smitten som ble registrert lørdag 20. februar ved Dal skole

  Les saken »

 • Påvist UK-variant i tilfellet meldt tirsdag

  Det er ingen fare for lokalt utbrudd som følge av dette.

  Les saken »

 • Regnskapsresultat for 2020

  Kommunen har hatt et økonomisk uforutsigbart år på grunn av stadig endringer i rammebetingelsene, men har kommet godt ut av det når det gjelder kompensasjon i forbindelse med covid-19

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Eidsvoll i løpet av helgen

  Det er to saker meldt inn i løpet av helgen 19. - 21. februar, som vi ønsker å informere spesielt om. Disse to sakene har ingenting med hverandre å gjøre.

  Les saken »

 • En elev ved Ås skole og et barn ved Læringsverkstedet barnehage avdeling Mork har testet positivt på Covid-19

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune følger med på smittesituasjonen i Hurdal

  Les saken »

 • En elev ved Vilberg skole fikk i går påvist Covid-19

  Les saken »

 • Kokepåbudet i Sørbygda (Råholt og Dal) oppheves

  Kokepåbud oppheves og vannet kan benyttes som normalt. Det er ikke nødvendig å la vannet renne en stund før vannet tas i bruk.

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune informerer - Kokevarsling i Sørbygda (Råholt-Dal)

  I forbindelse med en vannprøve tatt på Råholt er det påvist lavt nivå av koliforme bakterier. I tråd med drikkevannsforskriften iverksettes kokevarsel for aktuelle innbyggere.

  Les saken »

 • Hvordan avbestille time til koronatest?

  Ring legevakten, tlf. 63 96 93 00, for å avbestille

  Les saken »

 • Bestilling av time til vaksine blir i disse dager satt opp for testing

  Timebestilling for koronavaksine er ikke klar til bruk enda. Vi kan se dette i oppstartsbildet for timebestilling av koronatest, dette fordi den er i ferd med å settes opp og man er i testfasen.

  Les saken »

 • En elev ved RUSK (Råholt ungdomsskole) fikk i dag påvist Covid-19

  Alle elever og ansatte som settes i karantene kontaktes av smitteporingsteamet i løpet av dagen/kvelden onsdag 3. februar 2021

  Les saken »

 • Antall nærkontakter

  Det oppfordres til å tenke over hvor mange man møter og reduserer antallet, slik at man selv unngår å bli smittet og dermed også unngår å smitte andre.

  Les saken »

 • Spørsmål rundt vaksinasjon

  Kommuneoverlegen får mange direkte henvendelser om vaksinasjon - vi ber om at innbyggere og andre med spørsmål knyttet til vaksinasjon, benytter informasjonstelefonen.

  Les saken »

 • Forlik med HR Prosjekt i Bårlidalsaken

  Les saken »

 • Forlik med HR Prosjekt i Bårlidalsaken

  Les saken »

 • Webinar om støtteordninger i næringslivet!

  Eidsvoll kommune, i samarbeid med Innovasjon Gardermoen og ECIT Viken inviterer til webinar om støtteordninger i næringslivet

  Les saken »

 • Det ble lørdag kveld meldt om smitte hos en elev ved RUSK

  Det ble lørdag kveld avdekket smitte hos en elev på 8. trinn ved RUSK.

  Les saken »

 • En elev ved VUSK har testet positivt på Covid-19

  Les saken »

 • Vaksinetelefon - Eidsvoll

  På telefonen kan du få svar på praktiske spørsmål vedrørende koronavaksinasjon

  Les saken »

 • Er det fare for jordras i Eidsvoll?

  Den siste tiden har vi fått mange henvendelser fra våre innbyggere som er bekymret for jordras etter skredhendelsen i Gjerdrum. Det enkle svaret på spørsmålet om det kan være fare for jordras i Eidsvoll er at det alltid vil kunne være fare for ras der det er jord tilstede i kupert terreng. Hvor stor faren er derimot, varierer veldig. Det avhenger av jorddybde, jordtype, hellingsforhold, avstand til vassdrag mm.

  Les saken »

 • Tilskudd til skjenke- og serveringsbedrifter i Eidsvoll kommune

  Les saken »

 • Informasjon og status for Covid-19 - Eidsvoll

  Det er satt mange personer i karantene det siste døgnet.

  Les saken »

 • En ansatt ved Dal skole har i ettermiddag fått påvist Covid-19

  Les saken »

 • Påvist smitte ved Læringsverkstedet Bjørnsrud skog barnehage

  Smitten har sammenheng med tidligere påvist smitte ved Råholt ungdomsskole.

  Les saken »

 • Videreføring av lokal forskrift om Covid-19 frem til 3. mars 2021

  Lokalsamfunnet har i stor grad sluttet opp om de innførte lokale smitteverntiltak, og det er innarbeidet gode vaner hos befolkningen. I en situasjon med fortsatt uavklart smittesituasjon videreføres våre lokale regler frem til vi får en mer tydelig fallende smitteutvikling lokalt og i våre nærområder.

  Les saken »

 • Til arbeidstakere og arbeidsgivere relatert til utbrudd med britisk covidvirusvariant i Nordre Follo

  Arbeidstakere som ikke kan arbeide fra hjemmekontor skal møte på arbeid. Arbeidsreisen defineres som en nødvendig reise. Det er arbeidsgiver som avgjør hvorvidt det er mulig å arbeide fra hjemmekontor.

  Les saken »

 • En av de smittede som ble avdekket i helgen tilhører Råholt skole

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Nordre Follo

  Det vurderes pr. i dag at gjeldende nasjonale føringer og lokal forskrift ivaretar nødvendige smittevernhensyn.

  Les saken »

 • Vi følger smittesituasjonen i Nordre Follo

  Les saken »

 • Status for smitte i skoler og barnehage på Råholt

  Les saken »

 • Påvist smitte hos pasient ved Vilberg helsetun

  På grunn av denne situasjonen vil det i en periode likevel ikke være besøksadgang på 1. avdeling

  Les saken »

 • Videreføring av de fleste nasjonale tiltakene med noen lettelser for barn og unge

  Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

  Les saken »

 • Fra 20. januar åpnes det på nytt for besøk ved Vilberg helsetun

  På bakgrunn av lempinger i de nasjonale tiltakene og utviklingen i smittesituasjonen åpnes det igjen for besøk, med begrensninger. I tillegg en begrenset gjenåpning av dagtilbudet ved Vilberg bosenter fra mandag 25. januar.

  Les saken »

 • Et dødsfall ved Vilberg helsetun, som følge av Covid-19.

  Les saken »

 • Fredag ble det påvist smitte hos et elev ved Råholt ungdomsskole

  Alle nærkontakter er satt i karantene inntil testsvar foreligger

  Les saken »

 • Påvist smitte hos to barn ved Bønsmoen barnehage

  Kommunens smittesporingsteam kontakter foresatt for alle barn som er satt i karantene.

  Les saken »

 • Nye sider for byggesak!

  En byggeprosess kan være krevende i seg selv, i tillegg skal man sette seg inn i kompliserte lover og regler og uforståelige faguttrykk.

  Les saken »

 • Søndag 9. januar ble det avdekket smitte hos èn pasient ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Søk Kulturstipend fra Viken

  Festival, Kunst og kulturprosjekter. Søk støtte fra Viken Fylke. Søknadsfrist 1. Februar.

  Les saken »

 • Videreføring av lokal forskrift om Covid-19 i Eidsvoll

  Smittesituasjon er ikke vesentlig endret fra den forrige behandlingen av forskriften, men som kjent har regjeringen kommet med nye regler og anbefalinger. Formannskapet har vedtatt forlengelse av den lokale forskriften, som er basert på faglige vurderinger fra kommuneoverlegen, med to mindre tilpasninger.

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon i Eidsvoll

  Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid. Selv om vi nå starter vaksinering, vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet.

  Les saken »

 • Informasjon om helse- og omsorgstjenester Helse og bistand for uke 1 og 2 - ny vurdering 19. januar 2021

  Les saken »

 • Koronasituasjonen – oppdatering i forhold til sykehjemmet, omsorgsboliger og dagtilbud

  I lys av de nye strenge tiltakene innføres det igjen midlertidig besøksstans ved Vilberg helsetun

  Les saken »

 • Nye nasjonale koronatiltak fra 4. januar og 14 dager fremover

  Søndag 3. januar presenterte regjeringen en rekke nasjonale tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset. Tiltakene vil i først omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar til og med 18. januar.

  Les saken »

 • Ungdomsskolene i Eidsvoll følger nasjonale retningslinjer og går over til rødt tiltaksnivå

  Ungdomsskolene i Eidsvoll går over til rødt tiltaksnivå fra mandag 4. januar og frem til 18. januar 2021

  Les saken »

 • Skredet i Gjerdrum

  Eidsvoll kommune har stor medfølelse med Gjerdrum kommune

  Les saken »

 • Vold i nære relasjoner!

  Julehøytiden står foran oss, og samfunnet er annerledes på mange måter, det gir risiko for vanskelige familiesituasjoner med fare for vold.

  Les saken »

 • Søknad 3 runde Covid-19 Krisefond

  Det lyses ut en tredje søkerrunde for kommunalt krisefond covid-19 til lag, foreninger og kultur som ikke dekkes tilstrekkelig fra statlige/fylkeskommunale krisepakker med søknadsfrist 31.12.2020.

  Les saken »

 • Kulturminnefondet

  Søk om tilskudd til kulturminne. For private, lag, organisasjoner og foreninger.

  Les saken »

 • Vold i nære relasjoner

  Les saken »

 • Den digitale postforsendelsen skal oppgraderes

  Nedetid for sending og mottak av digital post for Eidsvoll kommune

  Les saken »

 • FHI-rapport Eidsvoll kommune

  Vi er takknemlige for rask respons og god bistand fra FHI i en vanskelig situasjon ved sykehjemmene i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Bading på Råholt kun for dem som bor eller arbeider i Eidsvoll

  Gjelder for perioden 26.11.-20.12.

  Les saken »

 • FNs internasjonale dag

  FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

  Les saken »

 • Handlingsplan 2021-2024. Budsjett 2021 - offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Hovedutvalg for næring, plan og miljø - møteinnkalling til Teams-møte 17.11.2020

  Les saken »

 • Ahus melder om forsinkelser når det gjelder prøvesvar på Covid-19-tester

  Les saken »

 • Ekstraordinært møte i kommunestyret 11.11.2020 kl. 1800

  Det avholdes ekstraordinært møte i kommunestyret i morgen, 11.11.2020 kl. 1800, på Teams

  Les saken »

 • Karantenetiltak ved Helge Neumanns veg 7

  Orientering om karantenetiltak ved Helge Neumanns veg 7, omsorgsbolig

  Les saken »

 • Karantenetiltak i Bønsmoen barnehage

  Orientering om karantenetiltak i Bønsmoen barnehage

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon rundt utbruddet av Covid-19 ved Villa Skaar Valstad sykehjem

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om utbrudd av Covid-19 ved Villa Skaar Valstad sykehjem

  Les saken »

 • Tre ansatte hos Villa Skaar Valstad sykehjem har testet positivt på Covid-19

  Les saken »

 • Handlingsplan 2021-2024. Årsbudsjett 2021

  Rådmannens grunnlagsdokument er nå ferdig.

  Les saken »

 • Flomvarsel - gult nivå for Mjøsa og Øyeren

  Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader!

  Les saken »

 • Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for 2020-2031

  Formannskapet behandlet i møte den 13.10.2020 saken "Andregangsbehandling av kommuneplanens areal- og samfunnsdel for 2020-2031", og vedtok å legge kommuneplanens arealdel ut på et nytt offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Kommunalt næringsfond - krisepakke fase 3

  Les saken »

 • Er du rusavhengig? – Eller på vei vekk fra rusen?

  Hva med gratis yoga? – Eller rett og slett «bare» sosialt samvær?

  Les saken »

 • Vi innfører nytt sak- og arkivsystem

  Nå er tiden inne for å implementere dette nye saks- og arkivsystemet i hele organisasjonen og ut til dere innbyggere og andre interessenter. Vi får nå et nytt og mer moderne saksbehandlingssystem som også legger godt til rette for videre utvikling.

  Les saken »

 • Årets influensavaksine har kommet!

  Tilhører en risikogruppe må du kontakte fastlege for å avtale vaksinering.

  Les saken »

 • Foreløpig utkast til årsbudsjett og handlingsplan for 2021-2024

  Rådmannen presenterte sitt forslag til grunnlagsdokument i budsjettseminar for kommunestyret 15. oktober

  Les saken »

 • Kultursti 10. oktober i Eidsvollbakken

  Kultursti! En vandring i lysets og musikkens verden.

  Les saken »

 • "Bare du kan slutte å røyke"

  For tredje år på rad lanserer Helsedirektoratet Stopptober – en anledning til å gjøre et slutteforsøk i 28-dager gjennom oktober.

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2020

  Les saken »

 • Det blir ingen feiring av Eldredagen i Eidsvoll i år

  Les saken »

 • "Hvordan skape nye arbeidsplasser?"

  Brenner du for lokale arbeidsplasser, utvikling av nye, og vil du være med på å løfte frem næringslivet i regionen? I lys av pandemien som vi er mitt oppe i, er det viktigere enn noen gang å se hva som skal til av omstilling og hva vi kan gjøre for å få flere bein å stå på i næringslivet.

  Les saken »

 • Sanderhaugvegen - rehabilitering av vannledning

  Fra uke 38 vil kommunalteknikk starte rehabilitering av vannledningen fra Østsidavegen og opp Sanderhaugvegen.

  Les saken »

 • Fond for skolebarn utenfor Oslo og Akershus for å besøke Eidsvollsbygningen

  Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus (de "gamle" Akershus-kommunene) kan søke om tilskudd fra fondet for å besøke Eidsvollsbygningen. Neste tildeling: 2022

  Les saken »

 • Sterk og friskere deg

  -fra slitenhet til hverdagsglede- Et mestringskurs for deg mellom 18-30 år

  Les saken »

 • Til alle som reiser til Norge

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommer med følgende oppfordring via informasjonsskriv til alle landets kommuner - "Til alle som reiser til Norge"

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om koronatesting ved legevakta i Eidsvoll

  Les saken »

 • Septiktømming på Dal, Finstad og Strand

  Slamtømming på Dal, Finstad og Strand (rode 7) starter opp i uke 37. Det er septiktanker med årlig tømmefrekvens, annethvert år, samt gråvannsanlegg som tømmes i denne roden i år.

  Les saken »

 • Endrede besøksregler ved helse- og omsorgsinstitusjoner gjeldende fra 14. august 2020

  Les saken »

 • NB! Redusert åpningstid ved Svanfossen sluse førstkommende lørdag (15. august)

  Les saken »

 • Svanfoss sluse - slusesesongen 2020

  Slusen gir adkomst mellom Mjøsa og Vormas nedre deler samt Glomma mellom Rånåsfoss og Funnefoss

  Les saken »

 • Feirer gjenåpning med salg i butikken

  20 % rabatt på alle varer i badebutikken.

  Les saken »

 • Hverdagsrehabilitering - en suksesshistorie!

  - Hva er viktig for deg?

  Les saken »

 • I dag markeres "Hva er viktig for deg?"-dagen

  Dette er en internasjonal markering som markeres i juni hvert år, og har spredd seg til over 49 land. Bli med du også!

  Les saken »

 • Endring i besøksrestriksjonene innen helse og omsorg fra 30. mai

  Les saken »

 • Badevaktuniform søker ny eier!

  Fire ledige stillinger med oppstart 1. september.

  Les saken »

 • Yoga og sirkeltrening har godt oppmøte

  Yoga og sirkeltreningen har startet igjen og mange har møtt opp

  Les saken »

 • Endring i besøksrestriksjonene innen helse og omsorg

  Eidsvoll kommune har allerede begynt å lempe på besøksforbudet

  Les saken »

 • Gågruppene er i gang

  Mange har møtt opp på gågruppene for å komme igang med treningen igjen

  Les saken »

 • Dagtilbudet for eldre og demente åpner igjen - delvis

  Les saken »

 • 17. mai 2020 Eidsvoll - i film og bilder

  Kulturavdelingen i kommunen har klippet sammen dagens filmer fra borgertoget og andre hendelser. Disse legges ut her på våre nettsider så fort vi klarer, da kan alle kan se dette så mange ganger de vil.

  Les saken »

 • Friskliv-og mestringssenteret har åpent igjen

  Begrenset oppstart på Friskliv-og mestringssenteret

  Les saken »

 • Telerestriksjoner oppheves

  Les saken »

 • Fra 11. mai åpner vi igjen for begrenset besøk på sykehjemmet og bosentrene

  Det åpnes igjen for besøk på sykehjemmet og bosentrene i Eidsvoll

  Les saken »

 • Markering av 75-års jubileum for frigjøringen, 8. mai 2020

  Det vil være en stille markering med tale, kransnedleggelse og filming av begivenheten.

  Les saken »

 • Det åpnes opp for utleie til lukkede arrangementer (50 personer)

  Panorama, Kafé Henrik og ved Eidsvoll bygdetun åpnes for utleie.

  Les saken »

 • Vi gjør hverandre gode, sier avdelingsleder ved Renholdsavdelingen

  Renholdsavdeling har i de siste ukene vært nødt til å endre på mye, og ofte på kort varsel.

  Les saken »

 • Nytt kontaktpunkt for renovasjon

  Fra 1. mai 2020 vil ØRAS bli kontaktpunktet når det gjelder spørsmål om renovasjon. Eidsvoll kommune beholder sin renovatør, Norsk Gjenvinning (NG), men de øvrige kommunene kommer til å skifte renovatør.

  Les saken »

 • Telefon- og chattelinje for barn og unge avvikles også

  Les saken »

 • Årets 17. mai-feiring blir helt spesiell

  Årets 17. mai-feiring blir helt spesiell men likevel stor og spektakulær.

  Les saken »

 • Nettundervisning for helsevirksomheter med én-til-én pasientkontakt

  Les saken »

 • Faktura for barnehageplass for mars, april, mai og juni måned

  Les saken »

 • 21. april klokken 18.00 er det duket for digitalt kommunestyremøte i Eidsvoll

  Les saken »

 • Informasjonsfilmer til barn og voksne - nå åpner barnehagen igjen

  Les saken »

 • Eidsvoll avlyser ikke 17. mai-feiringen!

  Les saken »

 • Kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter

  Les saken »

 • Rådmannen avslutter hjemmeisolasjon

  Les saken »

 • Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april.

  Informasjon om gjenåpning av barnehager

  Les saken »

 • Høringsfristen for merknader til kommuneplanen forlenges til 30. april

  Formannskapet i Eidsvoll vedtok gjennom behandlingen av sak 35/20 i møte den 14.4.2020 å utsette høringsfristen for kommuneplanen fra 17.4.2020 til 30.4.2020.

  Les saken »

 • Samlet oversikt over andre nye tiltak, besluttet 7. april og tiltak som videreføres.

  Les saken »

 • Nye tiltak for virksomheter med en-til-en-kontakt

  Virksomheter og tjenester med en-til-en-kontakt skal også kunne drive mer som vanlig.

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler

  Regjeringen besluttet 7. april en gradvis gjenåpning av barnehager og skole etter påske.

  Les saken »

 • Vis dovett!

  Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å vise dovett.

  Les saken »

 • Til ungdommen, og alle oss andre

  Ordfører John-Erik Vika har et viktig budskap til oss alle

  Les saken »

 • Flere støtteordninger for næringslivet i Viken – NB! korte frister

  Innovasjon Gardermoen ønsker å minne om støtteordningene for næringslivet i Viken. Sjekk ut støtteordningene og vær oppmerksom på søknadsfristene.

  Les saken »

 • Vi har opprettet et hjemmekontor med sentralbordløsningen og tester ut i disse dager

  Vi har opprettet et hjemmekontor med sentralbordløsningen, for en av våre ansatte.

  Les saken »

 • Vikens tiltakspakke for nærings- og samfunnslivet

  Les saken »

 • Stenger dørene inn til rådhuset - Innbyggertorget for publikum og besøkende fra 23. mars 2020

  Vi stenger dørene inn til rådhuset og innbyggertorget for kontakt med besøkende og publikum, men sentralbordet vil være i drift som vanlig. Vi gjør alt vi kan for å opprettholde normal drift og håper på forståelse for at ting kan ta litt ekstra tid. Vi er færre ansatte tilgjengelig og må finne kreative måter å samarbeide på.

  Les saken »

 • Åpen telefonlinje for barn og unge i Eidsvoll

  Du som ringer kan være anonym, og de ansatte har taushetsplikt. Telefonen betjenes av ansatte med psykolog- og/eller spesialpedagogisk kompetanse i Familiens Hus.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon om - Faktura for barnehager og SFO

  Eidsvoll kommune følger hele tiden nasjonale råd og ber også øvrige innbyggere følge med på oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no. Kommunen følger fortløpende opp situasjonen og oppdaterer her på våre nettsider og deler informasjon på vår overordna facebookside.

  Les saken »

 • Helsestasjonen for ungdom stenges inntil videre

  Les saken »

 • Kokepåbudet oppheves

  Kokepåbud oppheves og vannet kan benyttes som normalt. Det er ikke nødvendig å la vannet renne en stund før vannet tas i bruk.

  Les saken »

 • Kokevarselet opprettholdes

  Bakgrunnen for utsendelse av kokevarsel har sammenheng med en skade på en avløpsledning, hvor avløpsvann tildekket en nærliggende vannledning. Hendelsen ble vurdert av en slik karakter at det ble sendt ut kokevarsel.

  Les saken »

 • Kokevarsel i Eidsvoll kommune

  I forbindelse med en hendelse på ledningsnettet innfører Eidsvoll kommune kokevarsel. Dette gjelder ikke abonnenter i Feiring.

  Les saken »

 • Regnskapet for 2019 avsluttet med 6,7 millioner i netto driftsresultat

  Regnskapet er sendt revisjonen og vil bli behandlet av kommunestyret 16. juni sammen med årsmeldingen for 2019.

  Les saken »

 • Informasjon om eiendomsskatt

  I henhold til regelverket skal faktura for eiendomsskatt sendes ut før 1. juli 2020.

  Les saken »

 • Bobler i badet

  Les saken »

 • Stor pågang etter Husbankens startlånordning

  Les saken »

 • Ny bestetid under NM-kvalik i vannsklie

  Tolv barn og ungdom, fire kvinner og ti menn slang seg uti vannsklia så det ristet i fundamentet og spruten sto høyt oppover veggen i landingsbassenget.

  Les saken »

 • Kultur- og idrettsstipend - siste frist 1. februar

  Les saken »

 • Folkemøte om hverdagsmestring 5. februar 2020

  Eidsvoll kommune, Helse og bistand ved avd Folkehelse, fysio- og ergoterapi inviterer innbyggere, politikere og ansatte til folkemøte om hverdagsmestring.

  Les saken »

 • Tilskudd til kultur- og idrettsformål 2020

  Les saken »

 • De yngste barna i Bønsmoen barnehage

  Det første året i barnehagen skal preges av en trygg og rolig tilværelse slik at barna får uttrykke og utvikle seg innenfor trygge rammer.

  Les saken »

 • På tur i trollskogen!

  Les saken »

 • Søke barnehageplass i Brensmork barnehage?

  Velkommen på besøk!

  Les saken »

 • Søke barnehageplass i i Råholtbråtan barnehage?

  Lyst til å besøke oss først?

  Les saken »

 • Søke barnehageplass i Ankertunet barnehage?

  Velkommen for en titt!

  Les saken »

 • Søke barnehageplass i Vilberg barnehage?

  Les saken »

 • Oppdatering - utsendt melding om manglende innbetaling av kommunale gebyrer

  Mer informasjon i forbindelse med meldingen som ble feilaktig sendt ut mandag 13. januar.

  Les saken »

 • Vedrørende utsendt sms om kommunale gebyrer

  Eidsvoll kommune beklager feilutsending av sms i forbindelse med manglende innbetaling av kommunale gebyrer. Dersom du har betalt for 4. kvartal eller ikke er eier av bolig i Eidsvoll kommune, kan du se bort fra denne meldingen.

  Les saken »

 • Besøksdager for skolestartere

  Torsdag 28. og fredag 29. mai vil det bli besøksdager for alle skolestartere høsten 2020.

  Les saken »

 • Forsinkelse på renovasjon

  Utfordringer i forbindelse med innsamling av avfall i jula har medført forsinkelser. Restavfall har mindre forsinkelser, mens papirinnsamlingen forventes å være i normal drift i løpet av inneværende uke.

  Les saken »

 • Godt nytt kulturskoleår 2020

  Godt nyttår alle sammen! Det skjer mye på Eidsvoll Kulturskole!

  Les saken »

 • De ansatte tok utfordringen #blimE

  Fagforbundet Eidsvoll utfordret de ansatte til å #BlimE

  Les saken »

 • Vinner av returkartonglotteriet desember 2019

  Eidsvoll kommune fikk gleden av å dele ut premie og diplom, høsten/vinteren 2019

  Les saken »

 • Søk om tilskudd til å inkludere barn og unge i aktiviteter

  Nå kan du søke om tilskudd som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og unge

  Les saken »

 • Minnesund 100 år

  Navnet Minnesund er 100 år, i den forbindelse inviterer Langset skole til åpen skole.

  Les saken »

 • Belysning i Eidsvollbakken

  Kommunalteknikk planlegger utskifting av veglysanlegg

  Les saken »

 • Nytt kommunenummer!

  Eidsvoll kommune får nytt kommunenummer fra 1. januar - det endres fra 0237 til 3035

  Les saken »

 • Kommune-Kari har vært en suksess så langt

  Kommune-Kari har allerede lært seg mye om kommunale tjenester og gjør det enklere for deg å finne svar på det du lurer på, til alle døgnets tider.

  Les saken »

 • Foreløpig skisse til handlingsplan 2020 - 2023

  Kommunestyrets budsjettseminar ble avholdt 24.oktober 2019.

  Les saken »

 • Vel overstått innsamlingsaksjon 2019

  Les saken »

 • Toget går i Ankertunet barnehage

  Toget står ikke stille i Ankertunet barnehage

  Les saken »

 • Forslag til frivilligstrategi for Eidsvoll er nå lagt ut til høring

  Har du innspill til frivilligstrategien i Eidsvoll?

  Les saken »

 • Valgresultat 2019 - Eidsvoll

  Foreløpige resultater oppdateres fortløpende på valgresultat.no.

  Les saken »

 • Havari på vekten hos ØRAS

  Grunnet havari er vekten hos oss stengt på ubestemt tid

  Les saken »

 • Kontraktinngåelse for nytt ventilasjonsanlegg til brannstasjonen på Myhrer

  Nå blir det nytt ventilasjonsanlegg til brannstasjonen på Myhrer

  Les saken »

 • Alle partiene som stiller til valg i Eidsvoll har en viktig hilsen til deg!

  Husk å bruke din viktigste rettighet!

  Les saken »

 • Minnemarkering 22. juli 2019

  Stille markering ved minnesteinen ved odden mellom Eidsvollsbygningen og Eidsvoll 1824

  Les saken »

 • Ny varslingsplikt til Helsetilsynet om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester

  Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019

  Les saken »

 • Eidsvoll Gatefotball fikk Fair-play prisen i NM

  Dette var første gang Eidsvoll Gatefotball deltok på NM og det var derfor en bratt læringskurve

  Les saken »

 • Vennskapsbesøk fra Skara, Sorø og Egilsstadir

  Les saken »

 • Reservevannsledningen fra Hurdalssjøen er testet og godkjent

  Hensikten med reservevannsledningen er å sikre Eidsvoll kommunes innbyggere trygt, sikkert og nok drikkevann gjennom hele året. Løsningen er også en forutsetning for den kommende oppgraderingen av vannbehandlingsanlegget i Tisjøen.

  Les saken »

 • Kunngjøring - Startlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning 2019

  Kommunen har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling

  Les saken »

 • Bruk chiparmbåndet som lommebok

  Råholt Bad utvider tilbudet til alle med registrerte og egeneide chiparmbånd.

  Les saken »

 • Resultat fra brukerundersøkelsen

  84 personer besvarte den nettbaserte brukerundersøkelsen som ble avsluttet søndag 10. mars.  Blant svarpersonene ble Henning trukket ut som vinner av gratisbilletter for «2 voksne og 2 barn».

  Les saken »

 • Smilefjes til kafeen på Råholt Bad

  For femte gang på rad.

  Les saken »

 • Stor aktivitet og pågangsmot i barnehagene våre

  Motoriske utfordringer utvikler kropp og helse og bevegelsesgleden er stor.

  Les saken »

 • Månedens kunstverk - februar

  Les saken »

 • Nå kan du sende sikker digital post til kommunen

  Vi har nå lagt til rette for at du enkelt kan sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, selv om opplysningene er unntatt offentlighet.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av lokal forskrift om tømming av mindre avløpsanlegg, Eidsvoll kommune

  Eidsvoll kommune reviderer gjeldende lokal forskrift for tømming av slamavskillere, septiktanker m.m. og legger derfor forslag til ny forskrift ut til offentlig ettersyn.

  Les saken »

 • Kunngjøring: Vedtak av områderegulering for Vilberg

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent områderegulering for Vilberg

  Les saken »

 • Dataklubb i biblioteket

  Et tilbud for deg som vil lære mer om bruk av datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Våre flinke veiledere tilpasser seg ditt behov. Ta med din egen duppedings og kom i gang!

  Les saken »

 • Hjelp renovatøren frem

  Vinterføret gjør jobben til renovatørene ekstra utfordrende. I dag har det snødd, og vi ønsker å be om hjelp fra publikum til å hjelpe renovatørene frem.

  Les saken »

 • Vedtatt Trafikksikkerhetsplan 2017-2028

  Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 ble vedtatt av kommunestyret den 6.11.2018

  Les saken »

 • Er du bekymret for rusbruk hos ungdommen din?

  Lurer du på hva du skal gjøre?

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019

  Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 ble behandlet i formannskapets møte 20.11.2018

  Les saken »

 • Byggesaksavdelingen prioriterer hardt

  Skal du bygge? Har du en byggesak til behandling hos oss? Byggesaksavdelingen ønsker å gjøre oppmerksom på at det prioriteres hardt og at åpningstiden må overholdes og brukes til veiledning utover det Kommune-Kari eller Innbyggertorget kan svare på.

  Les saken »

 • Rapport om frivilligheten i Eidsvoll

  Første rapport med innspill fra frivilligkonferansen er nå klar

  Les saken »

 • Har du krav på bostøtte fra Husbanken?

  Har du høye boutgifter og lav inntekt? Da kan du ha rett på bostøtte.

  Les saken »

 • Dusj naken og unngå klorlukt!

  Les saken »

 • Møt Kari, vår nye medarbeider (på folkemunne; Kommune-Kari)

  Kari starter hos oss, torsdag 30. august! Ta vel i mot henne!

  Les saken »

 • Skolestart og trafikksikkerhet

  Les saken »

 • Veteranplan for kommunene i Gardermoregionen - Høringsutkast

  Les saken »

 • Momskompensasjon for frivillige foreninger

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

  Les saken »

 • Pressemelding: Bårlidalenprosjektet

  I formannskapsmøte den 5. juni klokken 10.00 vil Advokatfirmaet Mageli, v/advokat Trude Holmen, gi en kort orientering om Bårlidalprosjektet. Redegjørelsen er åpen for pressen

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune mottatt tilskudd fordelt av Bufdir 2018

  Bufdir fordeler i 2018 kr 469 441 000 fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Direktoratet har mottatt 1 191 søknader, med en total søknadssum på kr 515 398 610.

  Les saken »

 • Offentlig ettersyn av forslag til "Områderegulering av Eidsvoll Sentrum"

  I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 24.04.2018 å legge forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 02.05.2018.

  Les saken »

 • Vinnere av KLP`s arbeidsgledepris 2018!

  Øvre Romerike Industriservice AS fikk velfortjent oppmerksomhet

  Les saken »

 • Vinner av Returkartonglotteriet

  Eidsvoll kommune fikk den glede av å dele ut premie og diplom, våren 2018

  Les saken »

 • Fare for flom og jordskred? Hva kan du gjøre?

  Informasjon om hva som kan gjøres for å hjelpe seg selv og nabolaget

  Les saken »

 • Månedens kunstverk i mars

  Månedens kunstverk er laget av Elias Rokhaug, 15 år.

  Les saken »

 • Finanskomitéen har allerede hatt åtte møter

  Les saken »

 • Møte og befaring vedr. innsigelser til områderegulering Vilberg

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer til Eidsvoll på møte og befaring den 21. mars i forbindelse med Fylkesmannens innsigelse til områderegulering for Vilberg.

  Les saken »

 • Kunngjøring av vedtatte planer; "Dal park", "Sommerro hyttefelt" og "Linnerudgården"

  Eidsvoll kommunetyre vedtok i møte den 06.03.2018 følgende reguleringsplaner:

  Les saken »

 • Hva skjer, i Eidsvoll?

  Har du et arrangement som eidsvollinger trenger å vite om? En konsert på gang? Kanskje ønsker noen utenfor kommunegrensene å vite om det?

  Les saken »

 • Gullklokke for lang og tro tjeneste i Eidsvoll kommune

  Torsdag 1. mars ble 13 ansatte gjort stas på etter 25 år i Eidsvoll kommune.

  Les saken »

 • Etablerertjenesten på Øvre Romerike

  Det Kongelige Selskap for Norges Vel har fra 1.1.2018 overtatt etablerertjenesten for Øvre Romerike

  Les saken »

 • Skabb - hvordan forholder vi oss til det?

  Det er blitt påvist skabb i flere av kommunene på Øvre Romerike over en periode på flere måneder – og i den forbindelse ønsker kommuneoverlegene å gi publikum noen råd og peke på realiteter.

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel i Eidsvoll

  Da er vi klare til å ta imot ønsker om borgerlig vigsler for 2018 her i Eidsvoll

  Les saken »

 • Feiing av pipe på hytter og fritidsboliger

  I følge ny forskrift skal feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger

  Les saken »

 • Realfag setter spor

  Realfagprosjektet setter spor - med fokus på fagområdene "antall, rom og form" og "natur, miljø og teknikk".

  Les saken »

 • Forbud mot bruk av vannscootere

  Les saken »

 • Velkommen til ny Innbyggerportal

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40:51
Sist endret: 14.12.2016 17:32