Innhold

Hva vil det si å ha et lånekort?

 • Folkebibliotekene har som oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Bibliotekets tjenester er gratis.
 • For å låne må du ha lånekort. Alle med fast bopel i Norge kan få lånekort mot å vise legitimasjon. Barn under 15 år får lånekort mot underskrift av foresatte.
 • Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som blir lånt på ditt kort.
 • Meld fra ved tap av kort og ved endring av navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
 • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid. Lån kan vanligvis fornyes etter avtale med biblioteket.
 • Ved levering etter forfallsdato påløper gebyr etter vedtatte satser. Etter at siste purring er sendt regner vi materialet som tapt og sender erstatningskrav. Når erstatningskrav er sendt blir lånekortet sperret inntil regningen er betalt eller mediene er innlevert.
 • Bortkommet eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser.
 • For lån til institusjoner gjelder egne regler.
 • Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.

 

For sent leverte bøker 2023

For sent leverte bøker
 VoksneBarn
1. gangs purring 40,- 30,-
2. gangs purring 72,- 40,-
3. gangs purring 105,- 50,-

Dersom bøkene ikke blir levert etter 3.gangs purring vil erstatningskrav påløpe. 

Erstatning 2023

Erstatning
  Voksne Barn
Tapt lånekort

35,-

24,-
Bøker 475,- 340,-
Tidsskrift 146,- 146,-
Lydbøker 496,- 444,-
     
DVD-er 290,- 290,-
DVD-serier Markedspris Markedspris
Annet spesielt materiale Markedspris Markedspris

Erstatningskrav sendes etter 3.gangs purring.

Andre satser 2023

 • Språkkurs, særdeles verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale: Markedspris.
 • Fjernlån fra andre bibliotek: Markedspris.
 • Alle priser er oppgitt i NOK.
 • Dersom låner er under 18 år, vil foresatte motta faktura om eventuell erstatning.

Publisert: 02.12.2016 11:55:03
Sist endret: 27.04.2022 17:12