Lesesirkel

Bibliotekets lesesirkel møtes en gang i måneden klokken 13.00 på Eidsvoll bibliotek. Alle er velkommen! Det er ingen påmelding, men det er en fordel å ha lest boken. Møtene varer i ca. en time. Tilbudet er gratis og vi byr på enkel servering. Bøkene kan lånes på biblioteket.

Følg med i bibliotekets kalender og på vår facebookside for datoene for neste lesesirkel. 


Publisert: 03.12.2017 12:00:00
Sist endret: 26.01.2023 15:00