Innhold

Nasjonalt lånekort

Et nasjonalt lånekort kan benyttes på alle folkebibliotek i Norge. For at lånekortet skal fungere blir dine opplysninger registrert i en felles database. Få digitalt nasjonalt lånekort.

Følgende opplysninger lagres
  • Navn, fødselsdato, kryptert personnummer, kjønn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, foretrukket kontaktmetode, lånernummer, PIN-kode, opplysninger om hvilke bibliotek du er tilknyttet. Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer, svartelistinger og andre forhold mellom låneren og det enkelte bibliotek.
Mer informasjon om personvern 
  • Det lagres bare opplysninger som ikke er sensitive
  • Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men lagres i kryptert form slik at fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes
  • Adresseopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre instanser
  • All kommunikasjon mellom det enkelte bibliotek og det sentrale låneregisteret er kryptert og beskyttet av brukernavn og passord
  • Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet eller et av bibliotekene låneren er tilknyttet mottar melding om dødsfall
  • Du kan se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg på Nasjonalt låneregister
  • Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotek hvor du bruker kortet
  • Hvis du ikke ønsker Nasjonalt lånekort kan du reservere deg. Gi beskjed i skranken og du vil få et lånekort som kun kan benyttes på ditt lokale bibliotek

Personvernerklæring


Publisert: 02.12.2016 11:57:04
Sist endret: 05.08.2020 14:26