Velkommen til Ung Fritid!

Ung Fritid Eidsvoll er en egen seksjon under Kulturavdelingen i Eidsvoll kommune og drifter de kommunale fritidsklubb tilbudene for barn og ungdom i Eidsvoll kommune fra 5. trinn og ut året en fyller 17.

Vi drifter fire klubber og samtlige av disse er medlem av Ungdom og Fritid - landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. Du kan lese mer om Ungdom og Fritid her:
https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/

 

Vårt formål er å være en lavterskel arena som bidrar til å skape mestringsfølelse, trygghet og tilhørighet blant de unge i lokalsamfunnet.
Et av våre hovedfokus er å forebygge rus blant unge i Eidsvoll. 

 

Følg @ungfritideidsvoll på Facebook og Instagram for info om klubbtilbud hver uke.

Kontakt oss!

Avdelingsleder
Tlf: 452 16 091

E-post:
ungfritid@eidsvoll.kommune.no

Ung Fritid - Sørbygda:
Tlf: 456 10 138

Ung Fritid - Midtbygda:
Tlf: 456 10 137

Følg oss

 Facebook Instagram