Personvernombud

Ida Marie Vangen, e-post: personvernombud@eidsvoll.kommune.no

Personvernombudets rolle

 

Innhold

Personvernombudet i Eidsvoll

For å sikre at kommunen behandler opplysningene dine riktig har vi ansatt et personvernombud. Personvernombudet skal blant annet å bidra til at kommunen:

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
  • Gir innsyn til den personen opplysningene gjelder.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
  • Ber om samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene blir behandlet.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Personvernombudet veileder kommunens medarbeidere og innbyggere slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og informasjonssikkerhet. Dette betyr spørsmål om blant annet innsyn, retting og sletting av personopplysninger.

Personvernerklæringer og informasjonskapsler

Alle kommunens personvernerklæringer er samlet på èn side, her kan du også finne ut hvilke informasjonskapsler som brukes og hvordan disse fungerer. 

Personvernerklæringer og informasjonskapsler


Publisert: 05.11.2018 14:43:23
Sist endret: 17.08.2020 13:13